Maanrakennuksessa käytetään monenlaisia koneita, joista yleisin ja pisimpään käytössä ollut kone on kaivinkone. Monipuolisuutensa vuoksi, sitä käytetään monenlaisiin töihin maanrakennustyömaalla. Kaivinkoneeseen on saatavilla paljon erilaisia lisävarusteita, joka mahdollistaa sen käytön laajentamisen maankaivamisesta lukemattomiin eri tarkoituksiin. Kaivinkoneita on erikokoisia ja -tehoisia ja ne sopivat ominaisuuksiltaan erilaisiin maanrakennustöihin. Kaivinkoneita on sekä tela-alustaisia että pyöräalustaisia. Tela-alustaiset koneet sopivat käytettäväksi huonosti kantavassa maastossa, koska telaketjut jakavat painon laajalle pinta-alalle. Niitä käytetään myös yleisimmin työmailla, joiden kesto on pidempi, koska niiden liikuttamiseen työmaalle tarvitaan kuljetuskalustoa. Pyöräalustaiset koneet sopivat paremmin työmaille, joissa on kantavampi maapohja, jotka ovat kestoltaan lyhytaikaisia. Pyöräalustainen kaivinkone voidaan myös ajaa työkohteesta toiseen, eikä sen siirtämiseen tarvita kuljetusta. Kaivinkoneiden käyttö mitoitetaan yleensä niin, että raskaammalla kalustolla tehdään raskaampia maanrakennustöitä ja kevyemmät ja pienemmät koneet sopivat hyvin pienempiin töihin, kuten esimerkiksi pihan- tai viherrakennukseen.

Kaivinkoneisiin saatavia yleisimpiä lisävarusteita

Erilaiset lisäosat monipuolistavat kaivinkoneella suoritettavien töiden laajuutta. Kaivinkoneisiin on saatavilla esimerkiksi paljon erilaisia kauhoja. Yleisimpiä kauhoja ovat: luiskakauha, kaapelikauha, kuokkakauha ja muotokauha. Luiskakauha on yksi kaivinkoneen peruskauhoista, jota käytetään muun muassa maan leikkaamiseen ja muotoiluun; siinä on paljon tilavuutta ja se kestää hyvin kulutusta teräksisen huulilevyn ansiosta. Kaivinkoneen yleisimpiin varusteisiin kuuluu myös ojakauha tai kaapelikauha, joka on kapea ja yleensä tasakärkinen. Kaapelikauha sopii työskentelyyn kapeissa ja ahtaissa paikoissa, esimerkiksi putkien ja kaapeleiden kaivuisiin. Kuokkakauhassa on useampi kynsi ja se sopii hyvin louheen ja kiven kuormaamiseen sekä kovien maalajien irrotukseen. Muotokauhoja on erilaisia käyttötarkoituksesta riippuen ja niitä käytetään muun muassa ojien kaivamiseen.

Maanrakennuksessa käytettäviä muita koneita

Muita maanrakennuksessa käytettäviä kaivinkonetyyppejä ovat esimerkiksi kaivurikuormaajat, joissa on edessä kuormaaja ja takana kaivuriosa. Niitä käytetään yleensä yleiskoneina rakennustyömailla ja ne sopivat parhaiten pienimuotoisiin töihin. Kaivurikuormaajiin on myös saatavilla paljon erilaisia lisälaitteita ja varusteita. Maanrakennuksessa käytetään myös erilaisia koneita maan tiivistämiseen, kuten esimerkiksi erilaisia jyriä ja käsikäyttöisiä tärylevyjä. Myös kuljetuskalusto on maanrakennuksessa tärkeässä osassa. Erilaisilla kuorma-autoilla kuljetetaan maa-aineksia ja tavaraa. Maanrakennuskoneet ja niiden lisäosat kannattaa hankkia asiantuntevalta jälleenmyyjältä, kuten esimerkiksi Terästyö T. Salminen Oy.

jaa