Seulakauha on maa-ainesten seulontaan tarkoitettu monipuolinen työkalu, joka sopii lisäosaksi niin kaivinkoneeseen, pyöräkuormaajaan kuin traktoriin. Mukavaa, että löysit blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on seulakauha ja minkälaisiin koneisiin ja käyttösovelluksiin se sopii.

Seulakauhalla on laajat käyttösovellukset

Seulakauhoja saa eri kokoluokissa, vahvuuksilla ja eri tavoin varusteltuna. Ne sopivat kaivinkoneeseen, pyöräkuormaajaan ja traktoriin. Seulakauhoja käytetään sekä maa-ainesten erotteluun ja hienontamiseen. Seulakauhoihin on saatavilla erilaisia teriä ja niiden terät ovat myös säädettävissä. Käytettävät terät valitaan sen mukaan, mihin kauhaa käytetään. Erilaisia käyttösovelluksia ovat sekoittaminen, hajottaminen, kevyen materiaalin käsittely tai materiaalin repiminen hienommaksi, kuten esimerkiksi jätteiden käsittelyssä. Osa teristä on tarkoitettu materiaalien erotteluun niin, että ne eivät murskaa materiaalia, ja osa teristä on taas tarkoitettu nimenomaan murskaamaan erilaista materiaalia, kuten lasia, tiiltä, kiveä, tiiltä, oksia, tikkuja ja paakkuja. Seulakauhan teriä voidaan yleensä säätää halutun raekoon mukaiseksi ja niiden muoto riippuu niiden käyttötarkoituksesta.

Seulakauhassa on pyörivät terät

Seulakauhassa on pyörivät roottorit, jotka pyörivät hydraulimoottoreilla. Pyörivät terät liikuttavat materiaalia ja joko erottelevat tai murskaavat sitä. Pyörivien terien vastakappaleina on pyörivät puhdistusraudat, jotka puhdistavat terien välejä niiden pyöriessä niin, että terien väliin ei tartu esimerkiksi juuria tai oksia tai muita epäpuhtauksia. Käytettäessä seulakauhaa, pyöritetään sen teriä välillä toiseen suuntaan, että materiaali sekoittuu paremmin kauhassa ja siitä tulee tasalatuisempaa.

Erilaisia käyttötarkoituksia seulakauhoille

Seulakauhoja voidaan käyttää ruokamullan valmistukseen, eloperäisen aineksen seulontaan ja hienontamiseen, miinanraivaukseen, erottelemaan teollisuuden materiaaleja, kierrätyksessä, kompostin valmistuksessa ja turpeen seulontaan. Seulakauhan avulla voidaan valmistaa ruokamultaa esimerkiksi kasvihuoneille, maisemointiin, urheilukentille tai piha-alueelle. Seulakauhan avulla materiaali voidaan erotella ruokamullaksi, jonka seassa ei ole kiviä tai tikkuja. Kompostoinnissa seulakauhaa voidaan hyödyntää esimerkiksi biojätteen, eläinperäisen jätteen, puutarhajätteen ja lannan ja lietteen seulomiseen ja sekoittamiseen. Seulakauha sopii myös käytettäväksi kierrätyksessä, kuten esimerkiksi rakennusjätteen kierrätykseen, jossa karkeampaa materiaalia voidaan erotella hienommasta materiaalista sekä hienontaa ja lajitella. Turpeen seulonnassa seulakauhalla voidaan erotella kivet ja kannot hienommasta materiaalista. Seulamurskaimella voidaan murskata ja hienontaa erilaisia materiaaleja, kuten ruohopaakkuja, juuria, oksia, lasia, tiiltä, kiveä ja asfalttia. MultaVEX Oy tarjoaa seulakauhat ja välineet maaperän seulontaa. 

jaa